Liturgie morgendienst 15 november 2020
09.30 uur Maranathakerk: ds. M.J. Schuurman

Welkom door de ouderling

  • Psalm 97: 1, 6, 7

Stil gebed. Gebed

Gedenken Batje van Putten van Oene

  • Er is een God die hoort

  • Op Toonhoogte 160 U bent een God die roept

Verootmoediging

  • Psalm 119: 53, 86

Gebed

Kindermoment

  • Op Toonhoogte 52: Wie op de Heer vertrouwen

Schriftlezing: Exodus 12:1-17

  • Psalm 105: 1 NB en 24 OB

Preek

  • Joh de Heer 542: Daar is kracht, wonderbare kracht

Gebed

  • Psalm 118: 1, 9 NB

Zegen