Liturgie morgendienst 16 januari 2022
09.30 uur Maranathakerk: ds. M.J. Schuurman
Bediening Heilige Doop

Welkom door de ouderling

  • Zingen: Opwekking 733

Stil gebed. Gebed

Gedenken van Batje van Wijhe – van Loo 

  • Zingen: Gezang 184: 1, 5

Verootmoediging

  • Zingen: Op Toonhoogte 150: 1, 3, 4

Gebed

Doopformulier

Gebed

  • Zingen: Op Toonhoogte 242

Doopvragen

Bediening van de doop aan Vera

  • Toezingen: Psalm 134 : 3

Gebed

  • Zingen: Op Toonhoogte 299:4

Kindermoment – digitaal

Schriftlezing: Mattheüs 5:1-16

Collectemoment

  • Zingen: Psalm 139: 7, 9 (Nieuwe Berijming)

Preek

  • Zingen: Psalm 68:10

Avondmaalsformulier

  • Zingen: Psalm 48:6

Gebed

  • Zingen: Psalm 150: 1, 2

Zegen