Liturgie Tweede Paasdag
Welkom door de ouderling

  • Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (Op T 91)

Stil gebed. Gebed

  • Hoe groot zijt Gij (Op T 282)

Geloofsbelijdenis

  • Psalm 146: 1, 3, 8
  • Volle verzeek’r ing (JdH 197)

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Lukas 24: 13-35

  • Where you there when they crucified my Lord
  • Omdat Hij leeft (Op T 108)

Verkondiging

  • Meer dan rijkdom (Op T 103)
  • Ik zal er zijn

Gebed

  • Just a little talk with Jesus

Zegen