Liturgie zondag 9 januari 2022 avonddienst
18.30 uur – dr. W. Dekker, Oosterwolde

Afkondigingen

Zingen Ps. 93:1,2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst Marc. 1: 7a

Zingen Ps. 93: 3,4

Geloofsbelijdenis

Zingen Gez. 93 geheel (Bundel 1938).

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing Marcus 1: 21-39

Tekst voor de verkondiging Marc. 1: 27

Zingen Ps. 40:3,5

Preek.   Thema: Een  nieuwe leer, een nieuw leven.

Zingen Gebed des Heeren: 3,8,9

Dankgebed en voorbeden

Zingen OTH 276 Machtig God…

Zegen