Nieuwe regels vanaf zondag 4 oktober 2020
Afgelopen maandag werd op de persconferentie duidelijk gemaakt, dat het virus weer enorm toeneemt. Als kerkenraad hebben we daarom gemeend de volgende keuzes te maken. Bij deze keuzes hebben we de richtlijnen van de landelijke kerk serieus genomen:

ACTIVITEITEN

  • Activiteiten voor de kinderen en jongeren (18-):
   Alle activiteiten voor de kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen doorgaan.
   Dat betekent dat door kunnen gaan:
   – zondagsschool
   – kinderclubs
   – TOV-groepen
   – catechisaties

 

 • Activiteiten voor volwassenen (18+)
  Alle activiteiten voor volwassenen gaan in ieder geval voor de komende drie weken niet door. Dat betekent dat tot en met de herfstvakantie de volgende activiteiten en bijeenkomsten niet door kunnen gaan:
  – Belijdeniscatechisatie
  – Huisbijbelkringen
  – Bijbelkring(en) in het Open huis
  – Jongerengesprekskring
 • Huisbezoeken
  In de komende weken zullen we heel terughoudend zijn met de (huis)bezoeken door ouderlingen, bezoekbroeders en bezoekzusters. In principe zullen zij in deze week geen bezoeken afleggen.
  De reden hiervoor is dat meerdere ouderlingen iemand in het gezin hebben die in de zorg werkzaam is of zelf op verschillende plekken in het land komen. In deze tijd van oplopende aantallen besmettingen is raadzaam om hierin heel terughoudend zijn.
  Wanneer er in uw geval een dringend bezoek gewenst is, kunt u wel contact opnemen met uw wijkouderling, bezoekbroeder of bezoekzuster. Gekeken zal dan worden of bezoek mogelijk is.

 

MAATREGELEN RONDOM DE EREDIENST

 

 • Aanmeldingen: Omdat in onze beide kerken de 1,5 meter goed gehandhaafd kunnen worden, verandert de mogelijkheid om aan te melden niet. Wel zal het maximaal aantal kerkgangers een stuk naar beneden gaan. Omdat we nu al merken dat er voor komende zondag minder aanmeldingen zijn, hoeft op dit punt nu niets te veranderen.
 • Zingen: De PKN raadt het zingen in de kerk dringend af. Het advies is om slechts 5 gemeenteleden te laten zingen.
  De komende weken willen we dan ook gaan werken met enkele gemeenteleden, die voor ons in de diensten zullen zingen. We vragen de gemeenteleden die nu lid van een koor zijn maar ook de gemeenteleden die graag voor ons willen zingen zich aan te melden.
  Voor komende zondag zal dit nog niet helemaal gerealiseerd kunnen worden. Daarom zal zondagmorgen een bescheiden groep zingen: de kinderen van de zondagsschool en hun ouders.
  Voor zondagavond wordt al gekeken naar een andere invulling. Omdat het aantal aanmeldingen nog vrij beperkt is, zal het wellicht nog mogelijk zijn om te zingen.
  Voor zowel de morgendienst als de avonddienst geldt dat er maar 1 couplet per opgegeven lied gezongen wordt.
 • Mondkapjes: De PKN raadt aan om bij binnenkomst een mondkapje te dragen tot de kerkgangers op hun plek zitten. Ook bij uitkomst wordt een mondkapje geadviseerd. Omdat het aantal kerkgangers beperkt is, is het nu nog vrij om een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en uitgaan is wel toegestaan. De gemeenteleden die een groen hesje dragen zullen wel gevraagd worden om een mondkapje te dragen voor en na de dienst.
 • Avondmaal: In november hadden we graag een avondmaalsviering willen houden. We hadden de manier van vieren bijna rond. We zullen u daar als gemeente wel over inlichten over hoe we de viering in gedachten hadden. In deze omstandigheden kan het avondmaal echter niet doorgaan. Mochten de omstandigheden verbeteren, kan er besloten worden op een later moment alsnog een avondmaalsviering in te plannen.
 • Doopdienst:
  Op zondag 8 november staat een doopdienst gepland. Voor alsnog kan deze doopdienst doorgaan. Wel zullen de doopouders gelegenheid krijgen om een aantal aanwezigen uit te nodigen.