Nieuwe richtlijnen vanaf 25 september 2021
Vanaf 25 september zijn de beperkingen vanwege de corona verder versoepeld.

De kerkenraad van wijk 2 heeft daarom het volgende besloten (in lijn met het advies van de PKN):

  • We stoppen met ingang van heden met de aanmelding en registratie van mensen die naar de kerk gaan.
  • We houden het afstand bewaren (1,5 meter maatregel) in de kerk zo veel mogelijk in tact.

Mensen die corona achtige klachten hebben, vragen wij sowieso niet naar de kerk te komen, maar daarnaast nemen we toch een zeker risico.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven het volgende:

Voor wat betreft de Dorpskerk:

  • We proberen zoveel mogelijk de 1,5 meter beperking in acht te nemen. U wordt gevraagd het advies van de plaatsaanwijzers te volgen.
  • Het koor zal ook ingericht worden als een plaats om te kunnen zitten.
  • Ouders met kinderen die naar de kindernevendienst gaan, wordt, samen met de leiding,  gevraagd om plaats te nemen in de zijbeuk aan de kant van het Open Huis.
  • We kunnen ongeveer 200 mensen een plaats geven waarbij we de 1,5 meter beperking kunnen waarborgen, komen er meer mensen (en dat hopen wij) dan zal de zijbeuk aan de kant van het Open Huis en het middenschip als eerste worden gebruikt om meer mensen te plaatsen.

Voor wat betreft de Maranathakerk:

  • We proberen zoveel mogelijk de 1,5 meter beperking in acht te nemen. U wordt gevraagd het advies van de plaatsaanwijzers te volgen.
  • We kunnen ongeveer 80 mensen een plaats geven waarbij we de 1,5 meter beperking kunnen waarborgen, komen er meer mensen (en dat hopen wij) dan zullen de banken recht voor de kansel als eerste worden gebruikt om meer mensen te plaatsen.

Neem voor vragen of reacties contact op met scriba br H de Groot