Zaterdag 18 december jl. (19.00 uur)  is er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 14 januari 2022.

Na overleg met het CIO komen we tot deze aanbevelingen:

  1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
  2. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief ‘medewerkers’). Dit aantal is gebaseerd op een later door het ministerie te publiceren regeling.

Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, placeren, handen wassen en de andere basisregels.

Voor morgen, zondag 19 december, stellen wij voor om zoveel als mogelijk al aan het bovenstaande gevolg te geven.

Het CIO komt volgende week met een advies. Ook de Protestantse Kerk zal in de loop van de week met een uitgebreider advies – onder andere over kerstvieringen, jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten – komen.