Liturgie zondag 14 juli  2019
09.30 uur Dorpskerk: ds. M.J. Schuurman
Bediening Heilige Doop
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor groep 1-8

Voorzang: Psalm 150: 1, 2
Stil gebed. Gebed
Gedenken van br. H. Pap
PSalm 42: 1, 5
Op Toonhoogte 122: 1, 4, 6
Verootmoediging
Op Toonhoogte 211
Gebed
Formulier
Op Toonhoogte 54
Doopvragen & bediening Heilige Doop
Psalm 105:5
Gebed
Kinderen komen naar voren om de doopouders en dopeling toe te zingen:
– Je bent gedoopt
– Lees je Bijbel
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Collecte
Psalm 33: 11
Verkondiging
Wonderlijk (Sela)
Gebeden
Op Toonhoogte 125
Zegen

Liturgie zondagavond 14 juli 2019
18.30 uur  Maranathakerk: ds. P. Vermaat, Veenendaal

Psalm 122: 1, 3
Stil gebed. Gebed
Psalm 19: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 19:7
Gebed
Schriftlezing: Hosea 14
Collecten
Psalm 65: 1, 5, 6
Verkondiging
Psalm 65:9
Gebeden
Op Toonhoogte 282
Zegenbede