Liturgie zondag 14 juli  2019
09.30 uur Dorpskerk: ds. M.J. Schuurman
Bediening Heilige Doop
Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor groep 1-8

Voorzang: Psalm 150: 1, 2
Stil gebed. Gebed
Gedenken van br. H. Pap
PSalm 42: 1, 5
Op Toonhoogte 122: 1, 4, 6
Verootmoediging
Op Toonhoogte 211
Gebed
Formulier
Op Toonhoogte 54
Doopvragen & bediening Heilige Doop
Psalm 105:5
Gebed
Kinderen komen naar voren om de doopouders en dopeling toe te zingen:
– Je bent gedoopt
– Lees je Bijbel
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Collecte
Psalm 33: 11
Verkondiging
Wonderlijk (Sela)
Gebeden
Op Toonhoogte 125
Zegen

Liturgie zondagavond 14 juli 2019
18.30 uur  Maranathakerk: ds. P. Vermaat, Veenendaal

Psalm 122: 1, 3
Stil gebed. Gebed
Psalm 19: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 19:7
Gebed
Schriftlezing: Hosea 14
Collecten
Psalm 65: 1, 5, 6
Verkondiging
Psalm 65:9
Gebeden
Op Toonhoogte 282
Zegenbede

 

Werkzaamheden website

Wij zijn momenteel bezig met het actualiseren van de content op onze website.
Sommige informatie staat nog niet op de juiste plek of wordt nog aangepast.

We hopen op uw begrip.

Eventuele tips of aanvullingen kunt u mailen naar: scriba.ak@hervormdoldebroek.nl