Orde van dienst zondag 17 november 2019
Morgendienst
09.30 uur – Maranathakerk

Tijdens deze dienst is er kindernevendienst

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 89: 1, 7
Stil gebed. Gebed
Zingen: Psalm 25: 2, 7
Lezing van de Tien geboden
Zingen: Psalm 101: 2, 3, 4
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Op Toonhoogte 444
Schriftlezing: 1 Timotheüs 3
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 26: 2, 3, 5
Verkondiging
Zingen: Op Toonhoogte 214
Gebeden
Zingen: Op TOonhoogte 301
Zegen

middagdienst
14.30 uur Dorpskerk – ds. M.J. Schuurman
Aangepaste dienst. Met medewerking van het Wingerdkoor (Nunspeet)
Thema: Moet ik alles terug betalen?

Zingen: Op Toonhoogte 429: Is je deur nog op slot?
Psalm 136: 1, 3
Op Toonhoogte 453: Voor de armen, voor de zieken
Wat de toekomst brengen moge
Welkom
Op Toonhoogte 165: Welk een vriend is onze Jezus
Stil gebed. Gebed
Zingen: Alles is gereed in het Vaderhuis
Wingerdkoor zingt voor ons
Geloofsbelijdenis
Zingen: Op Toonhoogte 406: He luister mee naar een nieuw verhaal
Gebed
Schriftlezing : Mattheüs 18:21-35 (Bijbel in Gewone Taal)
Collecte
Zingen: Wat moet ik voor anderen doen?
Preek 1. Tussendoor zingen we: Tot zeven maal zeventig maal
Zingen: Onze Vader
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 297: Heer wat een voorrecht
Zegen