Wij zijn dankbaar dat de verkondiging van het Woord door mag gaan en dat wij de mogelijkheid hebben om via de techniek met elkaar verbonden te zijn als gemeente.
We weten niet hoe lang deze situatie voortduurt.
Bijkomend gevolg is dat we als Hervormde Gemeente het nodige aan collecte opbrengsten mislopen.
Wilt u de kerk steunen en een gift overmaken dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor.

Uw bijdrage voor de diaconiecollecte kunt u over maken op IBAN:
NL02 RABO 0348.4016.12 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oldebroek

 

Uw bijdrage voor de collecte bestemd voor de kerk (zoals het pastoraat, het onderhoud van de gebouwen, de energiekosten, het jeugdwerk enzovoort) kunt u over maken op IBAN:
NL37 RABO 0348.4000.12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Oldebroek

 

Met uw gift hopen we de collecte opbrengsten die nu worden misgelopen te kunnen compenseren.
Hiervoor zeggen wij u heel hartelijk dank.