Rooster zondagsschool en kindernevendienst

Datum ZS of KND Vertelling Bijzonderheden
2 febr Kindernevendienst Verzet tegen de herbouw van de tempel

(Ezra 3-4)

Doopdienst
9 febr Zondagsschool Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel   (Ezra 5-6) Evangelisatiezondag
16 febr Kindernevendienst Ezra vraagt trouw aan Gods geboden 

(Ezra 7-10)

Wisselzondag
23 febr Zondagsschool De intocht van Jezus in Jeruzalem

(Matteüs 21:1-11)

Voorbereiding HA