Startzondag opgavenformulier

Kom doe mee met de startzondag van wijk 2!

DV zondag 15 september willen we graag een start maken met het nieuwe seizoen. Na een rustige zomer van ontspanning willen we voordat de catechisaties, bijbelkringen, jeugdclubs, ouderenwerk, huisbezoeken weer beginnen, elkaar ontmoeten. Tijdens deze startzondag van het nieuwe seizoen staan, ontmoeting, ontspanning, samen eten, samen zingen, samen geloven centraal. We hebben alvast een programma voor u samengesteld:

09.30: Kerkdienst Thema: Kom doe mee!

10.45: Koffie/thee/ranja

11.15: presentatie van de winteractie ( voor de kinderen tm 10 jaar is er oppas of activiteiten.)

11.45: Elkaar ontmoeten, verschillende (vrijwillige) activiteiten voor jong en oud.

12.45: Samen eten: Soep, brood en hamburgers.

Na het eten : Sing-in

U begrijpt dat we voor deze startzondag uw hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld:

 • Knutselen met kinderen
 • Oppassers
 • Hamburger bakkers
 • Smeren van broodjes
 • Koffie schenkers
 • Koken van een pannetje soep
 • Helpen met klaarzetten
 • Helpen met opruimen
 • Begeleiding activiteit tieners

Kunt u of jij ons helpen, dan mag u dat aangeven op het opgavenformulier. Als we allemaal ons steentje bijdragen zal het zeker goed komen, alvast dank voor uw hulp! Voor de kosten van deze startdag is er een collecte, ook daarin rekenen we op uw medewerking!

Bent u enthousiast voor deze startzondag dan hopen we dat u erbij kunt zijn! We zien uw opgave graag (voor 1 september) tegemoet via :

 • de website van de kerk (www.hervormdoldebroek.nl)
 • Facebook: Activiteiten Hervormd Oldebroek
 • Ingevuld opgavenformulier inleveren in de dozen in de Dorpskerk of Maranathakerk bij de uitgang.

Voor meer info: Corina Boerendans ( 06 27512300) of Marjan Dickhof (06 25084963)