Themadienst School en kerk: Dapper als David
Vanaf maandag 25 januari is er de Themaweek van school en kerk. Dat is ook de week waarin – mogelijk – de kinderen weer naar school mogen. De Timotheüsschool en De Regenboog hebben aangegeven om wel iets aan deze themaweek te doen, maar dan wel in beperkte vorm: er worden wel verhalen verteld en liederen aangeleerd, maar geen werkjes gemaakt. Ook komen er geen predikanten en voorgangers op school. Op zondag 31 januari wordt in de morgendienst wel de themaweek afgesloten. Hier is het boekje te lezen dat door de scholen wordt uitgedeeld.
Thema is: Dapper als David. In deze week gaat het over de verhalen van David:

 • David als herder
 • David en Goliath
 • David wordt koning
 • David en de ark

Het laatste verhaal komt in de kerkdienst aan bod. De andere verhalen worden op school verteld.
De volgende liederen worden op school aangeleerd:

Het zou mooi zijn als de gezinnen foto’s en filmpjes voor die dienst willen aanleveren:

 • Maak een foto van de kinderen die met thuisonderwijs bezig zijn. Dan krijgen gemeenteleden, die geen kinderen thuis hebben, een indruk hoe dat gaat.
 • Pak de kinderbijbel erbij. De verhalen hebben vast ook illustraties. Maak een foto van een van de illustraties:
  – David als herder
  – David en Goliat
  – David als koning
  – David en de ark
  Je mag natuurlijk ook van alle illustraties een foto maken.
 • Maak een tekening of een kleurplaat. Maak een foto of scan die tekening of kleurplaat in.
 • Zoek een lied of een psalm op die bij David of bij het thema past. Zing dit lied of deze psalm met elkaar. Je kunt dit zingen ook opnemen met een filmpje. Een aantal van die filmpjes kunnen we, net als de kinderdienst van vorig jaar, laten zien in de kerkdienst.

De foto’s en filmpjes kunnen aan mij worden doorgegeven: 06-30892687.
De komende week zal ik kijken naar knutselwerkjes. In de nieuwsbrief van volgende week zal ik daar meer over schrijven.