Informatie van de kerkenraad van wijkgemeente 1 !

De kerkenraad heeft donderdagavond 17 december via zoom vergaderd over de zorgvolle ontwikkelingen omtrent het coronavirus en de kerkelijke activiteiten van wijkgemeente 1.

Middels dit bericht willen wij u informeren over wat is besloten:

 1. Het aantal gemeenteleden dat een kerkdienst kan bijwonen, wordt verder beperkt.
 2. Degenen die de gemeenteleden bij binnenkomst registreren en een plaats wijzen, zullen een mondkapje dragen.
 3. Gemeenteleden die naar de kerk gaan, worden dringend verzocht, vanaf 12 jaar bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
 4. Houdt afstand bij het binnen gaan en verlaten van de kerk. En ook bij het naar huis gaan de 1,5 meter aanhouden.
 5. Bij klachten of quarantaine blijft u thuis.
 6. Het jeugdwerk, de catechese , de oppasdienst en al het andere verenigingswerk zal vanwege de verscherpte maatregelen tot 19 januari 2021 stil liggen.
 7. Pastoraat: We beperken ons tot crisispastoraat en pastoraat op verzoek. U kunt altijd een beroep doen op uw wijkpredikant dominee J.W. Hooydonk!
 8. Gemeenteleden die een dienst willen bijwonen dienen zich aan te melden. Via: wijk1aanmelden@hervormdoldebroek.nl
 9. Voor degenen die geen internet hebben kan dit ook telefonisch 0525-632610 van maandag t/m vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur
 10. Er volgt dan een uitnodiging.
 11. Dus opgave voor elke dienst is nu noodzakelijk. Ook aangeven met hoeveel personen u komt.

Kerkdiensten

 

D.V. Zondag 17 januari:

9.30 uur ds. H.I. Methorst, Apeldoorn  in de Maranathakerk,

14.30 uur ds. J.W. Hooydonk  in de Dorpskerk.

Verder kunt u de diensten via de livestream mee kijken/luisteren.

Komt er de komende weken meer of nieuwere informatie dan zal de kerkenraad dit nauwlettend volgen en u z.s.m. informeren.
Houdt u daarom de website: www.hervormdoldebroek.nl  goed in de gaten.