Informatie van de kerkenraad van wijkgemeente 1 !

Het aantal gemeenteleden dat een kerkdienst kan bijwonen is beperkt.

  1. Degenen die de gemeenteleden bij binnenkomst registreren en een plaats wijzen, zullen een mondkapje dragen.
  2. Gemeenteleden die naar de kerk gaan, worden dringend verzocht, vanaf 12 jaar bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
  3. Houdt afstand bij het binnen gaan en verlaten van de kerk. En ook bij het naar huis gaan de 1,5 meter aanhouden.
  4. Bij klachten of quarantaine blijft u thuis.
  5. Het jeugdwerk, de catechese , de oppasdienst en al het andere verenigingswerk zal vanwege de verscherpte maatregelen tot 9 februari 2021 stil liggen.
  6. Pastoraat: We beperken ons tot crisispastoraat en pastoraat op verzoek. U kunt altijd een beroep doen op uw wijkpredikant dominee J.W. Hooydonk!
  7. Gemeenteleden die een dienst willen bijwonen dienen zich aan te melden. Via: wijk1aanmelden@hervormdoldebroek.nl
  8. Voor degenen die geen internet hebben kan dit ook telefonisch 0525-632610 van maandag t/m vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur
  9. Er volgt dan een uitnodiging.

 

Komt er de komende weken meer of nieuwere informatie dan zal de kerkenraad dit nauwlettend volgen en u z.s.m. informeren.
Houdt u daarom de website: www.hervormdoldebroek.nl  goed in de gaten.