Belangrijk bericht m.b.t. de kerkdiensten van wijk 1 !

Vanwege de zorgvolle ontwikkelingen omtrent corona roepen
het CIO en de landelijke kerken op tot  maatwerk.

De kerkenraad neemt de zorgvolle ontwikkelingen omtrent het coronavirus zeer serieus.

  1. Het aantal gemeenteleden dat een kerkdienst kan bijwonen, is beperkt.
  2. Degenen die de gemeenteleden bij binnenkomst registreren en een plaats wijzen, zullen een mondkapje dragen.
  3. Gemeenteleden die naar de kerk gaan, worden dringend verzocht, vanaf 12 jaar bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
  4. Het jeugdwerk en de catechese kunnen op de huidige wijze doorgaan.
  5. Al het andere verenigingswerk zal nog een aantal weken stil liggen vanwege de verscherpte maatregelen.

 

 

Overige informatie

Gelet op bovenstaande zijn voor de diensten van D.V. Zondag 22 november een beperkt aantal gemeenteleden uitgenodigd voor de morgendienst in Maranatha.

Voor de middagdienst om 14.30 uur in de Dorpskerk ontvangt u een uitnodiging

Verder kunt u de diensten via de livestream mee kijken/luisteren.

Komt er de komende weken meer of nieuwere informatie dan zal de kerkenraad dit nauwlettend volgen en u z.s.m. informeren.
Houdt u daarom de website www.hervormdoldebroek.nl goed in de gaten.