Dameskrans “Bidt en Werkt”

 

Op D.V. 11 december hopen wij onze laatste dameskrans te houden. Wat begon tijdens de kerkrestauratie is nu ten einde gekomen. Na een moeilijke beslissing is het na 54 jaar afgelopen met de verening.
Daar wij geen bestuur meer hebben en dat gezien de leeftijd van de leden ook niet meer komt stopt het op 1 januari 2019.
Op 11 december beginnen wij om 17.00 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd, daarna nog een gezellige avond met een hapje en een drankje.
En op D.V. 18 december zijn wij te gast bij Menorah voor de kerstviering, deze avond begint om 19.45 uur. Nogmaals het was geen makkelijke beslissing en wij willen onze leden dan ook hartelijke bedanken voor de trouwe opkomst.
Bovenal danken wij de Heere die de vereniging al die jaren heeft bewaard.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur A. v. Loo-Vosselman

Ziekenhoekje
Een Licht is sterker
dan alle duisternis van de wereld
We leven in de donkere dagen van december. Nou, zult u zeggen, dat valt wel mee. We halen de gezelligheid en de sfeer weer in huis en maken plannen voor de komende dagen. O ja, de kerstlichtjes verspreiden wel een zoete glans en beloven vrede en liefde, maar ze bieden geen enkel houvast en uitzicht.
Nee, wie het Licht zoekt, moet naar het Woord. Dat laat ons iets anders zien. Twee dingen. Namelijk de duisternis van ons hart en daarnaast het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Als een Zon wil Hij over ons opgaan. Als de blinkende Morgenster zal Hij alle benauwdheid, moeiten en zorg in een compleet ander daglicht zetten!
Hij verlicht ons oog en laat ons zien dat we met alle glim en glitter geen enkele duisternis kunnen verdrijven. Daar is hemels Licht voor
nodig. Lang geleden wierp Het Zijn heldere stralen over de velden van Bethlehem Efratha. Ook vandaag wil dit Licht branden. Maar zien we het? Of denkt u dat het niets helpt? ’t Gaat ook niet vanzelf. We moeten erom vragen. ‘Heere, ontsteekt U ook het ware Licht in mijn duisternis?’
Wat een ommekeer brengt dat teweeg! We gaan er iets van verstaan. Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld… Staande binnen de lichtkring
van Zijn glans mogen we lichtdragers worden. Licht verspreiden in de vorm van naastenliefde. De dienst van God gaat tenslotte samen met
de dienst aan de naaste. Nee, de zorgen kunnen we voor de ander niet wegnemen. Het hoeft
ook niet in grote en veelbelovende woorden. We mogen soms meer betekenen dan we zelf denken. Ds. Jac. van Dijk schrijft ergens: We
hoeven bijwerken der barmhartigheid niet altijd aan het zendingsveld te denken. Was voor je zieke buurvrouw maar eens de borden…
Gezegende kerstdagen toegewenst!
Advent
Advent spreekt van verwachten.
want Jezus Christus komt.
God heeft Zijn licht ontstoken,
de duisternis verstomt.
Dit licht, het Licht des hemels,
verbreekt de duisternis.
Wie neerknielt, mag aanschouwen
hoe groot Gods liefde is.