VIERING AVONDMAAL
In de afgelopen periode is op de Kerkenraad een aantal keren besproken hoe we avondmaal kunnen vieren. We hebben daarbij ook gekeken hoe andere gemeenten dit hebben opgepakt.

Het voornemen is nu om op 17 januari D.V. (en eventueel ook op zaterdagavond 16 januari) enkele diensten te houden om het Avondmaal te vieren. In zo’n dienst kunnen maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn.

Om te weten hoeveel diensten er nodig zijn, is het goed om te inventariseren welke gemeenteleden het Avondmaal zouden willen vieren.
In de afgelopen week heeft scriba Henk de Groot gemeenteleden per mail benaderd. Mocht u of jij nog bericht per mail ontvangen hebben, stuur dan een berichtje naar scribawijk2hervormdoldebroek.nl. Bellen kan ook. Zo kunnen we verder met de uitvoering. We zullen alle maatregelen in acht nemen die hierbij van toepassing zijn, zodat we op een veilige manier het Avondmaal kunnen organiseren. Verder oriënteren we ons momenteel op herbruikbare metalen bekertjes (cupjes) die in de komende periode vaker ingezet kunnen worden.