ACTIE MALAWI: BOUW 4 LOKALEN & 6 ONDERWIJZERSHUIZEN MISOLO SCHOOL

Geachte Lezer,

 

Malawi kent geen vergrijzing. Integendeel, de bevolking van dit arme land bestaat maar even voor 50% uit jongeren van 15 jaar of jonger! Ouders en kinderen in Malawi zien het naar school gaan als een groot voorrecht. Er zijn veel te weinig basisscholen (Primary Schools) in dit arme land.

 

De christelijke zending in Malawi is na de dominee-dokter David Livingstone meteen begonnen lagere scholen te bouwen. Het doel: Dat jongens en meisjes in Malawi de Bijbel konden lezen.
Er is groot analfabetisme onder de bevolking in het gebied van Chief Makanjira. Dit zeer afgelegen gebied is de bakermat van de Islam in Malawi. Een Christelijke basisschool is daar een must.

 

Acht vrijwilligers uit Oldebroek en Baarn gaven van april – juni 2018 leiding aan de bouw van een vierklassige basisschool plus twee onderwijzerswoningen. Met 50 lokale metselaars, timmerlui en oppermannen klaarden ze dat karwei in ruim drie maanden. Na voltooiing van deze halve Christelijke school op Islamitisch grondgebied meldden zich meteen honderden leerlingen. De regering betaalt leerkrachten en leermiddelen en de school draait inmiddels prima. De plaatselijke dorpshoofden en de bevolking schreeuwen nu om uitbreiding tot een volledige Christelijke basisschool.

 

De regering en de kerk hebben zich weer bereid verklaard alle medewerking te verlenen.
De groep bouwkundigen uit Baarn en Oldebroek wil de handen ineenslaan om fondsen voor dit project bij elkaar te krijgen.

 

Om een indruk te krijgen van de bouw in 2018, zie:

https://hervormdoldebroek.nl/commissies/evangelisatiecommissie/malawimisolo/

 

Wij zijn als groep bereid om volledige financiële en technische informatie te geven inclusief bouwtekeningen, foto’s en video’s van de bouw.

 

Ds. L. Schaafsma,

Mob. +31 (0)6 30 37 33 58

Telef. +31 (0) 341 49 65 93

Email: lwschaafsma@gmail.com