Winteractie 2018/2019

In het vorige kerkblad hebben wij u geïnformeerd dat wij deze winteractie drie doelen steunen.
een korte toelichting en welke projecten wij gaan steunen.

Stichting De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling die hulp biedt aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslaving.
Het project dat wij steunen is een inloophuis in Dordrecht.
Hier kunnen verslaafden en dak- en/of thuislozen terecht voor een kop koffie, een warme maaltijd, een goed gesprek of steun bij het regelen van praktische zaken.Om een beter beeld hiervan te krijgen, kunt op YouTube zoeken naar “inloophuis de hoop”.

 

Stichting Gave

Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.
Project dat wij steunen bij St Gave is multiculturele Jongerenkampen.

Samenvatting

In de asielzoekerscentra wonen veel jongeren. Vaak mee gevlucht met hun ouders uit bijvoorbeeld Irak, Syrië of Eritrea. In de asielzoekerscentra zijn er weinig mogelijkheden om zich te ontspannen. Het contact met Nederlandse jongeren is beperkt. Voor hen zijn de jongerenkampen van Gave een prachtige activiteit. Een week lang hebben ze geen last van asielzoekersstress, maar kunnen ze samen met Nederlandse jongeren ontspannen en leren over het christelijk geloof. En dat allemaal in een groepsaccommodatie in een bosrijke omgeving.

Aanleiding

Asielzoekersjongeren hebben in Nederland weinig mogelijkheden om contact aan te gaan met Nederlandse jongeren. Daar is echter wel behoefte aan. Voor Nederlandse jongeren zijn asielzoekers vaak een nieuws-onderwerp zonder dat ze hen persoonlijk kennen. Vaak leven er bij Nederlanders onterechte vooroordelen over asielzoekers. De jongerenkampen van Gave helpen daarom beide groepen om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de jongeren God tijdens de kampen (beter) kunnen leren kennen.

Doel(stellingen)

* Nederlandse christen – en asielzoekende jongeren de gelegenheid geven elkaar over en weer te leren kennen en over hun grenzen heen te kijken.

* Vluchtelingenjongeren de mogelijkheid bieden van een mooie, ontspannen vakantieweek. Als onderbreking van hun moeilijke leef- en thuissituatie in het asielzoekerscentrum.

* Vluchtelingenjongeren een plek bieden van veiligheid, acceptatie en geborgenheid.

* Kerken en hun jongerenwerkers bewust maken van de vluchtelingenproblematiek en deze aanzetten tot daadwerkelijke betrokkenheid door middel van het ontwikkelen van eigen jeugdprogramma’s in samenwerking met locale asielzoekerscentra.

* Vluchtelingenjongeren op ontspannen wijze kennis laten maken met de Bijbel en Jezus Christus

* Een bijdrage leveren aan het integratieproces. Dat wordt gedaan door vluchtelingen jongeren vertrouwd te maken met onze waarden, normen, gewoonten en dergelijke, zodat zij met respect voor en in de Nederlandse samenleving kunnen bewegen en hun eigen weg leren vinden, zonder dat zij hun eigen cultuur behoeven op te geven.

* Een bescheiden bijdrage leveren aan het tegengaan van vreemdelingenangst en haat.

Tot heil des volks (TDHV) 

Is een landelijke organisatie met het zwaartepunt in Amsterdam Zij werken voor vier doelgroepen: Prostituees, Verslaafden, Dak en thuislozen, en kinderen in armoede. Veder hebben ze de pijler Gastvrijheid en de pijler Identiteit.

Op dit moment zijn wij nog bezig te kijken wel project wij gaan steunen.
In volgende kerkbode hopen meer te weten.

Hartelijke groet,

Projectcommissie