Diaconie

Voorzitter: E. van Oene
Secretaris: C. Morren
Penningmeester: R. Port
Algemeen adjunct: M. van Wijnen

Bankrekening: NL 02 RABO 03484.01.612.
E-mail: diaconie@hervormdoldebroek.nl
ANBI – RSIN nr.: 824108280
​KvK nummer: 76444961
Postadres: CvD, Kerkstraat 8, 8096 BS, Oldebroek

Uw bijdrage voor de diaconiecollecte kunt u over maken op IBAN:
NL02 RABO 0348.4016.12 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oldebroek.

De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat:

  • De zorg voor de algemene diaconale belangen van de centrale gemeente.
  • Het behartigen van onderling dienstbetoon.
  • Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat uit diaconaal oogpunt behoeven.
  • Het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in binnen en in buitenland (o.a. werelddiaconaat).
  • Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping en ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten.
  • Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein o.a. het Jeugddiaconaat.

 

Concept beleidsplan Diaconie 2020-2025

 

ANBI gegevens Diaconie