Kerkdiensten

Bij de Hervormde gemeente Oldebroek zijn elke zondag kerkdiensten. De kerkdiensten vinden plaats in de Maranathakerk ‘t Loo en de Dorpskerk in Oldebroek. Ook zijn er speciale diensten (bijvoorbeeld tijdens het kerstfeest Pasen en Pinksteren) Hieronder een overzicht:   Dorpskerk

Jongerendienst

jongerendienst

Startzondag

Startzondag opgavenformulier Kom doe mee met de startzondag van wijk 2! DV zondag 15 september willen we graag een start maken met het nieuwe seizoen. Na een rustige zomer van ontspanning willen we voordat de catechisaties, bijbelkringen, jeugdclubs, ouderenwerk, huisbezoeken

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.