Diaconale Commissie Samen Bouwen      http://www.samenbouwen.org/ 

Voorzitter:
Frank Bosch, Zuiderzeestraatweg 176 8096CE Oldebroek
e-mail: famfbosch@gmail.com
tel. 0525-631207

Penningmeester:
Henk v Raalte
e-mail: henkvanraalte@hotmail.com
tel

Secretaris:
Gerry Klein, Oostendorperstraatweg 18 8081RK Elburg
e-mail: fam.klein@hetnet.nl
tel. 0525-683686

Secretaris:
Loes van Asselt Kerkstraat 4  Oldebroek

Bestuurslid:
Dicky van t Veen,
e-mail: dirkendicky@hotmail.com
tel. –

Bestuurslid:
Gerrit van de Streek, Kerkstraat 1
e-mail: gerrit@vdstreek.nl
tel. 0525631990

Bestuurslid :
Derko van ’t Hof, Essenakker 51
e-mail: derkovanthof@hotmail.com
tel. 0525620638

Bestuurslid :
Dick Koetsier
e-mail: d.koetsier56outlook.com
tel. 0525620638

Bestuurslid :
G J Wolf
e-mail: geertjanwolf24@hotmail.com
tel.

Doelstellingen:Onze missie:We zetten ons in voor onze medemens in Oost Europa vanuit de opdracht die we verwoord vinden in de Bijbel. Als opdracht hebben we God lief te hebben boven alles en vanuit die liefde hebben we ook de opdracht de naaste te helpen. Deze opdracht brengen we onder andere in praktijk door het dienstbaar zijn aan de minder bedeelde medemens in Oekraïne, Roemenië en Servië en mogelijk ook in andere Oost Europese landen.
We zijn een onderdeel van  de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oldebroek.We willen ons inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van onze medemensen die leven in extreme armoede.
Met ons werk willen we bereiken dat organisaties, instellingen, scholen, stichtingen en kerkelijke gemeenten zelfstandig kunnen functioneren in hun maatschappij en vrijwilligerswerk bevorderen.We richten ons met name op minderheden (Hongaarse enclaves, zigeuners), of mensen die in zich in een sociaal zwakkere positie bevinden: (wees)kinderen, bejaarden, gehandicapten, weduwen.
We werken vooralsnog in Oekraïne, Roemenië en Servië.
Onze hulpverlening bestaat uit het planmatig samenwerken met de plaatselijke bevolking. We geven daarbij adviezen, financiële middelen en indien nodig ook materiële middelen.Indien mogelijk willen we de mensen ook geestelijk toerusten. Dit vindt plaats in de protestantse/ reformatorische gemeenten, maar we proberen ook in ‘neutrale’ instellingen de geestelijke nood te ledigen.  Dit doen we door het aanbieden van geestelijke lectuur.