Zendingscommissie

Voorzitter
Gerrit Wielink, Westerweg 14  Oosterwolde
Secretaris  Gerrit van der Linde, Het Kooiveen 14, tel. 795054
Penningmeester
Wilbert van Norel, Wijnbergenerve 2 Oosterwolde

 

Leden: André Kanis, Bea van de Wal, Esther Blok, Jenny de Groot, Severijn Brussen
Leden namens de kerkenraden: Evert van Oene (wijk 1 ) en Dirk van Erven (wijk 2)

Bankrekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer : NL94 RABO 0373735774 t.n.v. zendingscommissie Hervormde Gemeente onder vermelding van GZB, IZB,

De leden worden benoemd door de beide kerkenraden.
Door het organiseren van zendingsdiensten en deelnemen in zendingsprojecten proberen wij de gemeente bewust te doen zijn van hun taak als zendingsgemeente.
Door ledenwerving, kerkelijke collecten en speciale acties in samenwerking met de jeugdraad draagt onze gemeente bij aan het werk van de G.Z.B. en de I.Z.B.