Vanaf nu kerk app Appostel beschikbaar

Afgelopen periode is er door een werkgroep gezocht naar een goedkopere en beter beheersbare oplossing voor het digitaal collecteren.
De huidige methoden, Tikkie QR codes en (digitale) bankoverschrijvingen, hebben de afgelopen periode goed gefunctioneerd maar hebben een aantal nadelen: per transactie wordt door de bank kosten in rekening gebracht bij de kerk en er is geen overzicht wat er per doel is gegeven.

Na de diverse oplossingen naast elkaar te hebben gelegd is de kerk app Appostel gekozen.
Middels deze app kunt u een tegoed aanmaken welke u vervolgens kunt besteden aan de wekelijkse collecten maar ook aan algemene doelen zoals de winteractie.
Door in één keer een (groter) tegoed aan te kopen wordt het aantal transacties, met de bijbehorende kosten, enorm beperkt.

We vragen u vanaf nu zoveel mogelijk gebruik te maken van Appostel voor het doen van uw giften wanneer u de beschikking heeft over een smartphone of tablet; we beperken de bankkosten en uw gift is weer juist toe te wijzen aan het door u gekozen doel.
Uw gift via een (digitale) bankoverschrijving is uiteraard ook altijd welkom, maar we willen u vragen zo duidelijk mogelijk in de omschrijving te vermelden waar deze voor bestemd is.
Binnenkort zullen de Tikkie QR codes verdwijnen in de online diensten en heeft u de gelegenheid om via Appostel van zaterdag voorafgaand t/m vrijdag na de dienst op zondag een gift te doen.

Naast het digitaal collecteren biedt Appostel nog meer mogelijkheden zoals: overzicht met alle kerkdiensten, nieuwsberichten en de kerkbode.
Hiermee zijn we, zeker in deze tijden van corona, beter in staat u te informeren.

 

Download hier de instructie ‘Appostel’ app