Met een aantal mensen uit onze gemeente zijn we bezig om een clubmiddag op te zetten voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
We hebben de club de naam ‘de Ark’ gegeven.
Graag willen wij deze mensen uitnodigen om ook ‘aan boord’ te komen en te luisteren naar verhalen over onze Heere Jezus.
We willen D.V. zaterdag 2 oktober voor de eerste keer samen komen in ‘t Open Huis, achter de dorpskerk.
De middag begint 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Deze eerste middag mag u als ouders/verzorger/begeleider ook mee.
Indien u geen vervoer hebt, regelen wij vervoer.
We gaan beginnen met zingen, gebed, Bijbelverhaal, zingen.
Dan hebben we een kleine pauze waarin we drinken met wat lekkers.
Na deze pauze willen we de middag voortzetten met wat creatiefs.
Dit kan zijn in de vorm van knutselen, een spelletje doen of een vrij verhaal.
Dit gaan we steeds afwisselen.
We eindigen weer met zingen en gebed.
U krijgt als ouders/begeleiders een brief thuis waarin alles vermeld staat.
Mocht u vragen hebben, of nu al iemand op willen geven, dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van de onderstaande leidinggevenden.
Als u geen bezwaar maakt, zullen wij ook de genodigde zelf ook een mooie, persoonlijke uitnodiging sturen.
Deze volgt enkele weken na deze brief.
Na opgave zal een intakegesprek volgen.
Wij hopen als leidinggevenden dat het fijne, leerzame middagen mogen worden, waarin onze Heere Jezus centraal zal staan.

Leidinggevenden van ‘de Ark’,

Ds. Hooydonk (ds.jwhooydonk@hotmail.com) /
0525-785609),
Herman ten Hove
hermantenhove88@hotmail.com / 06 205 069
82),
Mariëlle Bos (mariellevo3@hotmail.com, 06-
83223859),
Hanna Bakker, Dick en Ada Veldman,
Els Boerendans, Wilma van ’t Hof, Martin en
Anneke Bos, Klaas en Jannie Pool, Rosanne Fijn.