Vanuit de visie van de kerkenraad vindt u in deze bibliotheek een aantal documenten (notities). Deze documenten zijn het resultaat van het gezamenlijk denken en spreken over thema’s die ons in bestuurlijke zin bezig houden. Het betreft vooral onderwerpen die  betrekking hebben op thema’s die spelen in de hedendaagse kerkelijke gemeente en – breder bezien – de maatschappij. We proberen hierbij onder Gods leiding en met Zijn Woord als uitgangspunt tot overwegingen te komen die richting duidend zijn. 

Het zijn geen harde kaders, of strikte besluitvorming. Dit in het besef dat elke situatie uniek is en dat er steeds weer een grondige beschouwing nodig is om er in wijsheid mee om te kunnen gaan.