De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio oktober tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten.
Zo ook de mannenvereniging. Het belangrijkste doel is om bezig te zijn met Gods Woord en ons daarin te verdiepen.
Heel veel tijd besteden we aan ons dagelijks werk en aan hobby’s of misschien wel de smartphone.
Hoeveel van onze tijd besteden we in het onderzoeken en bestuderen van de Bijbel? Toch veel te weinig?

Is het niet zo dat de meeste tijd wordt besteed aan dat wat vergankelijk is en voorbij gaat en we bij ons sterven toch moeten achterlaten?
Is de tijd die we daaraan besteed hebben dan in het licht van de eeuwigheid, niet vaak verloren tijd?

Is de HEERE het niet waard om Hem te zoeken en met Zijn Woord bezig te zijn?
In het licht van de eeuwigheid is dat op aarde toch de best tijd om te besteden?

Beste mannen (van jong tot oud), kom fijn naar de mannenvereniging om samen ons te verdiepen in een Bijbelgedeelte. Al komt u of jij alleen maar om te luisteren.
Niemand is verplicht om een inleiding te maken of in de groep vragen te beantwoorden.
Het feit dat u of jij er al bent, dat waarderen we zeer.
En door alleen al te luisteren, doen we zoveel kennis van de Bijbel op.
Voor wie wel een inleiding wil maken of in de groep wat wil zeggen, kan dat uiteraard.
Maar dat we met zijn allen als mannen van de Hervormde Gemeente samenkomen rondom de Bijbel, dat is het belangrijkste.

Heeft u/heb jij honger naar Gods Woord en is het ook uw en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn, kom dan naar de mannenvereniging.
Van harte welkom!

De avonden van de mannenvereniging zijn:

– Woensdagavond 31  januari 2024,
– Woensdagavond 28 februari 2024
– Woensdagavond 20 maart 2024, afsluitingsavond

In de regel komen we onder leiding van ds. J.W. Hooydonk bij elkaar in ’t Openhuis van 20:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.
We maken gebruik van de Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.
Nadat één van de leden (en dat is echt vrijwillig) een inleiding heeft gehouden, bespreken we de vragen uit het blad “De Hervormde Vaan” in groepjes.

Wilt u / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
U / jij kunt daar voor terecht bij ds. J.W. Hooydonk (voorzitter), E. Van de Werfhorst (2e voorzitter), G. de Weerd (penningmeester) of bij A. Russcher (secretaris).
Het e -mailadres van het bestuur van de mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

 

Met een hartelijke groet,

Het bestuur