Winterproject 2021/2022

‘Oogsten voor het Midden-Oosten’

Hallo allemaal,

September is de startmaand van vele activiteiten.
Zo zijn we ook weer begonnen met het winterproject.
Dit jaar gaan we verschillende doelen steunen.
We hebben gekozen voor drie doelen die in het buitenland actief zijn.

 

 

De doelen in het kort;

Het eerste doel dat we steunen is Christenen voor Israël
Bij deze stichting steunen we het project Judea en Samaria

Judea en Samaria zijn onderdeel van het Bijbelse hartland.
Daar waar veel Bijbelse gebeurtenissen zich afspeelden.
In deze gebieden heerst armoede en jongeren groeien op in onveilige situaties.
De organisatie Christian Friends of Israeli Communities (CFOIC Heartland) steunt hier verschillende projecten om de gemeenschappen op te bouwen

• Kinder- en jongerenprogramma’s: met als doel iedereen de kans te geven om te groeien en te ontwikkelen.
Denk aan dagcentra, speelplaatsen, jongerenopvang en programma’s voor kinderen met een verstandelijke beperking.
• Gemeenschapsprogramma’s: CFOIC Heartland draagt bij aan de noodzakelijke benodigdheden van gemeenschappen in Judea en Samaria.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan tandheelkundige zorg voor ouderen, een bibliotheek, een bankje bij een bejaardentehuis of voedselhulp voor arme gezinnen.
• Veiligheidsprojecten: veiligheid is een belangrijk aspect van het leven in Judea en Samaria.
Sommige gemeenschappen missen zaken als medische uitrusting, beveiliging als hekwerken, alarmen en camera’s.
Daarbij helpen we mee. Op deze manier kunnen gemeenschappen zich beschermen tegen terroristische aanvallen, ongelukken en andere noodsituaties.

 

 

Dit jaar steunen we ook Open Doors met het project: ondersteuning geheime gelovigen.

In het Midden-Oosten lijden onze broers en zussen dagelijks onder vervolging en verdrukking.
Net als veel andere gevluchte christenen mist Kouroush in Turkije een plek waar hij zich thuis voelt.
Nu bouwt hij samen met andere christenen een ontmoetingsplek voor gevluchte christenen.
Wat een prachtig en hoopvol initiatief! Open Doors is blij dit project te kunnen steunen.

 

 

Als laatste doel hebben we gekozen voor Woord en Daad. Hier steunen we het project Christelijk onderwijs Haiti.

Haïti is een land met grote uitdagingen: het is slachtoffer van slecht overheidsbeleid, destructieve leiders en veel natuurgeweld, waaronder aardbevingen en overstromingen.
De laatste jaren heeft Haïti ook te kampen met zeer gewelddadige protesten.
Er is een continue dreiging en vooral kinderen zijn erg kwetsbaar.
Onderwijs helpt om kinderen meer weerbaar te maken, daarom bieden we samen met onze partnerorganisaties 5.800 kinderen goed, christelijk onderwijs.

Zoals u kunt lezen is onze hulp weer hard nodig.
Dit jaar hopen we dat we weer meer activiteiten en acties kunnen houden.
Aan ons enthousiasme zou het niet liggen, een ook zijn de verschillende actiegroepen en commissies alweer druk aan het werk.
Kunnen we ook op uw hulp rekenen?

We houden u op de hoogte van de acties en hopen op een mooi winterproject.
Dit alles kunnen we niet zonder hulp en daarom vragen we ook om dit project mee te nemen in uw gebeden.