Jeugdactie 2019 2020

Beste Gemeenteleden.

In de vorige kerkbode hebben we u verteld over de doelen die we dit jaar willen gaan steunen, dit zijn:

  • GlobalRize
  • Kerk in actie
  • MAF

In deze kerkbode willen we u graag vertellen wat de doelen doen en waar we voor gaan sparen.
Ook is het logo weer het bekende beeld van onze winteractie.
Deze wordt elk jaar weer met veel liefde gemaakt door Krista van Norel.
Op 15 september is de opening van het winterwerk en hopen we dat alle doelen aanwezig zijn in de morgendienst van de Dorpskerk om een kleine toelichting te geven over hun stichting en na de dienst geven ze een uitgebreide toelichting op de aansluitende startdag.
Dit jaar is het actielied OTH 169. Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg van de doelen en waar zij de opbrengst voor willen gaan gebruiken.

(GlobalRize) het maken van internetfilmpjes

Met name via video kan de boodschap van het Evangelie goed verwoord worden.
Het is ook gebleken dat videoboodschappen breed gedeeld worden.
In 2019 en 2020 willen we meer inzetten op de productie van eigen videoboodschappen.
Graag willen we u vragen om de opbrengst van de winteractie te bestemmen voor de productie en plaatsing van videoboodschappen.

Ons verlangen: mensen in Engelstalige landen, en mensen die Engels spreken als tweede taal, horen het Evangelie en worden opgebouwd in hun geloof. We willen mensen bereiken die de naam van Jezus nog niet kennen, en mensen die dat wel doen maar nog geen levend geloof hebben. We willen hen helpen zich aan te sluiten bij een plaatselijke gemeente waar ze verder kunnen groeien in geloof. We verlangen ernaar dat mensen een levende relatie hebben met God door Jezus Christus en dat ze door de Heilige Geest geleid worden om dat in woorden en daden te laten zien.

www.globalrize.nl

 

(Kerk in actie) een plek van hoop en herstel

Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Syrië

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen.
Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen.
Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk.
Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk wereldwijd.
Een kerk die zich verzet tegen armoede, geweld en onderdrukking.


Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin.
Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift.
Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in buurlanden als Jordanië en Libanon.
Ook tweederde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft van hen vluchtte naar het buitenland.
Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aan ontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur.
Syrische kerken, de grote Grieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in Syrië.
Zij stellen de betrokkenheid van kerken in Nederland zeer op prijs. Zij ervaren die als steun in de rug.

Dankzij de financiële bijdrage van onze kerk kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiëne-pakketten.
Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en Jordanië bereiken ze mensen die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/de-kerk-als-plek-van-hoop-en-herstel

 

(MAF) Bijbels verspreiden

Voor christenen in afgelegen gebieden van PNG (Papoea-Nieuw-Guinea) is het vrijwel onmogelijk om zelf aan Bijbels en ander christelijk materiaal te komen.
Maar er is wel een enorme honger naar het Woord van God!
MAF laat piloten in PNG uitvliegen met een ‘Bijbelbox’.

De Bijbelbox is een kunststof koffer gevuld met gedrukte Bijbels en audio-Bijbels in het Engels en in de Tok Pisin taal, Bijbel handboeken, SD-kaarten met daarop christelijk materiaal, etc.
De piloten verkopen de Bijbels en het andere materiaal voor slechts een deel van de inkoopprijs aan de inwoners van honderden afgelegen dorpen. Ieder mens moet toegang hebben tot het Woord van God!

Piloot Paul Woodington over zijn Bijbelbox:
“Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel dit project betekent voor zoveel mensen. Toen ik afgelopen week in de afgelegen plaats Sisamin was kochten zij alles wat ik had. Alle Bijbels en verklaringen. Ze zeiden: “Er komt hier niemand anders dan MAF. Nu kunnen we een Bijbelstudie houden met deze Bijbels en verklaringen.”

https://www.maf.nl/projecten/bijbel-verspreiding