Interieur Dorpskerk

Algemeen

De Hervormde Gemeente van Oldebroek behoort tot de Classis Veluwe en bestaat uit Wijk 1 en Wijk 2. Wijkgemeente 2 is een wijkgemeente die Hervormd Gereformeerd wil zijn, waarbij het uitgangspunt ligt in Schrift en Belijdenis. Dit betekent dat wij ons stellen onder de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God in prediking en toerusting, in leer en leven. Wij willen staan voor een Bijbels-gereformeerde prediking die bewust oog heeft  voor de geloofservaringen en levensvragen van de gemeenteleden.

In de erediensten treden wij voor het aangezicht van Hem, Die ons dient met Zijn heil, verzoening en verlossing door Jezus Christus. Tegelijk  draagt de dienst een tweeledig karakter. Wij mogen Hem dienen met het antwoord van gebed en lofzang, met onze belijdenis, onze gaven en onze dankbaarheid. De samenkomst als oefening van de gemeenschap met Christus en met elkaar, gericht op de opbouw  van de gemeente als missionaire gemeenschap tot de dienst des Heeren in het volle leven, tot zegen van de  wereld.

Tijdens de erediensten worden de psalmen uit de oude berijming ritmisch gezongen.  Daarnaast is er plaats voor gezangen en liederen uit de bundel ‘Op Toon Hoogte’.  Ook zijn er regelmatig themadiensten (opening of sluiting winterwerk), jongerendiensten en/of  aangepaste diensten. Tijdens de feestdagen (Kerstfeest, Paasfeest etc. ) zijn er koren aanwezig.

Kerkdiensten

De kerktijden en het rooster van de voorgangers wordt gepubliceerd in de Weekbrief (wijk 2) en Hervormd Oldebroek. De laatste verschijnt maandelijks. De aanvangstijden voor de Dorpskerk:  09.30 uur en 18.30 uur. (Eenmaal per maand is de aanvangstijd om 11.00 uur). Aanvangstijd Maranathakerk: 09.30 uur.