Ouderencommissie

De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in ‘t Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur.

Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd.

De ouderenmiddag in maart is op donderdag 21 maart. Op die dag zal dhr. J. Scherphof het een en ander komen vertellen. Dhr. Scherphof is pastoraal medewerker van de Hervormde Gemeente Elburg. De middag begint om 14.00 en duurt tot ongeveer 16.00.

 

Op donderdag 11 april is de Paasviering van de ouderenmiddag. De middag begint om 14.30 uur en wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met een broodmaaltijd na de Paasviering. We hebben het idee dat het samen de maaltijd gebruiken wordt gewaardeerd. Voor sommigen kan de middag dan wellicht te lang duren. Mocht dat zo zijn, wilt u dat dan aan een van de bestuursleden doorgeven? Tijdens de Paasviering zingen we bekende liederen over het sterven en opstaan van onze Heere en Heiland. Er zijn enkele declamaties. Er is een meditatie door een van de predikanten  en er is een Paasverhaal. De zang wordt verzorgd door dhr. K. Bastiaannet en mw. J. Flier. Alle ouderen van harte welkom!

en op 16 mei zal het jaarlijkse uitje zijn. Over deze activiteiten wordt zult u in de volgende kerkbodes meer lezen.

 

dhr. H. van ’t Hof tel. 632278
mw. W. Kwakkel – Meurs tel. 631577
mw. E. Stouwdam – v.d. Riet tel. 631906
mw. C. Fijn – Jansen tel. 631433
mw. A. van de Werfhorst – Mulder tel. 631220
dhr. W. Bovendorp tel. 795079

De commissieleden zijn:

Ds. M.J.Schuurman 630828
Dhr. H. van ‘t Hof 632278
Dhr. W. Bovendorp 795079
Mevr. Stouwdam-v.d.Riet 631906
Mevr. C. Fijn-Jansen 631433
Mevr. A.v.d.Werfhorst-Mulder 631220
Mevr. W.Kwakkel – Meurs 631577