Kerkrentmeesters

Voorzitter:        H. Boeve, Zuiderzeestraatweg 198, 8096 CG Oldebroek.
telefoon:           0525-631924.
e-mailadres:    famhboeve@solcon.nl

Secretaris:        C. van Norel, Ds. Otto Veeninglaan 56 8096 XN Oldebroek
telefoon:           0525-631080
e-mailadres:   cvk@hervormdoldebroek.nl

Penn.meester:  H.E.Draaijer, Vale Ouwelaan 35, 8084 JN ‘t Harde.
telefoon:           0525-652894.
e-mailadres:    penmcvk1@hervormdoldebroek.nl

Penn.meester:  G.J. Prins, Vierschotenweg 8-2, 8095 PP ’t Loo.
telefoon:           0525-631357.
e-mailadres:    penmcvk2@hervormdoldebroek.nl

Pers. zaken:     E.de Nooijer, Bovenstraatweg 84, 8096 PG  Oldebroek
telefoon:           0525-633840
e-mailadres:    personelezaken@hervormdoldebroek.nl

Bouwzaken:      E.v.d.Werfhorst, Salviastraat 9, 8096 XC   Oldebroek
telefoon:           0525-631768
e-mailadres:    ew1956@solcon.nl

Bankrekening:  NL 37 RABO 03484.00.012. voor giften en collecte munten
NL 16 RABO 0373735723  voor vrijwillige bijdrage en solidariteitskas

De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen als volgt worden samengevat:
Het voorzien in de stoffelijke behoeften van/voor de centrale gemeente.
Het zorgdragen voor de geldwerving en betalingen namens de centrale gemeente.
Opstellen jaarrekening en begroting.
Gebruik en onderhoud van alle kerkelijke gebouwen.
Het regelen van de wijze van gebruiken van de beide kerken en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de centrale gemeente met goedkeuring AK.
Het bijhouden van de registers van de gemeente zoals de doop-, lidmaten- en trouwboeken.
Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. verkiezing van ambtsdragers.
Het samenstellen van de Commissie van Advies (voorheen commissie van bijstand).