Hallo puzzelaars,
Ja, er is een opvolger!

Hoera Marjet Keijl heeft aangegeven de puzzel wel te willen gaan maken. Het volgende kerkblad zal zij de puzzel gaan verzorgen. Alle gegevens zal ik aan haar overdragen en degene die proberen het hele jaar mee te doen zijn dan ook bij haar in beeld!

Ik wil jullie hartelijk danken voor het meedoen de afgelopen jaren, ik hoop dat jullie met net zoveel plezier de puzzels blijven insturen. Ik heb de puzzels met veel plezier gemaakt, maar hoop nu mee te gaan draaien in het Jeugd Pastoraat Team. Ik mag nog wel in Gods Koninkrijk mijn talenten mogen blijven inzetten maar op een andere manier. Ik wens jullie allemaal Gods zegen toe!

 

De oplossing van de puzzel van mei is:

Deze puzzel was wel erg pittig, en miste ook nog twee regels. Dus degene die wel meegedaan hebben, maar niet de oplossing konden vinden, mogen mij hierover nog mailen, zodat ze wel mee kunnen doen voor het insturen voor het hele jaar. Een aantal kinderen hebben samen met hun ouders de puzzel opgelost, goed gedaan!

Deze twee regels misten:

 1. Wens aan het adres van een koning (Dan. 1-3), zoon van David (zonder h, 2 Sam. 5-7), toen……de duivel van Hem af (Matt. 3-5)
 2. Naam van een dier (Matt.26-28), hij kwam terug uit Babel (Neh. 6-8), stad van Juda (Joz. 13-15)
1 H A A N

H

A N A M E E L L E* E M
2 *IJ Z E R IJ Z E R S M I D S M I D
3  S O B I I S B O S E T H S E T* H
4  S E* F O S O F E R E T H H* E R T
5  E D O M* O B E D E D O M O B* E D
6  T R A P P A T R O B A S S O* B A
7 *G A A L G A M A L I E L E L I M
8 H O R I E L I H O R E F L E* E F
9 V* A A L V E E L M A A L M E E L
10 A B I B A B I N A D A B N* A A D
11 D A* R A R A A D S L A G* S L A G*
12 L E E* F E L I F E L E T L I* E T
13 H A A N* N A H A M A N I A N* I M

 

De teksten waren:

Hij is opgevaren, Efeze 4:9

Gij hebt gaven genomen, Ps. 68:19 (er bleef een I over)

De prijswinnaars van mei zijn:

 • Steiny van de Werfhorst, Salviastraat 9
 • Rianne van ’t Slot, Van Asch van Wijcklaan 39
 • Anne-Ruth Kok, Spronksweg 1
 • Mw. Van Dorp, Dahliastraat 8

Allemaal van harte gefeliciteerd. De boekenbon kunnen jullie bij mij afhalen. Indien jullie hiertoe niet in staat zijn, neem dan even contact met me op.

Puzzel juni

In dit raadsel worden 30 vragen uit het leven van David gesteld. De antwoorden passen spiraalsgewijs in het getekende raamwerk en overlappen elkaar met één letter: Als alle woorden goed ingevuld zijn, komt diagonaal in het raamwerk van links boven naar rechtonder de tekst te staan.

Voor de echte puzzelaars kun je van de steunletters de namen van vier vrouwen van David gemaakt worden (2. Sam. 3:1-10). Degene die daar niet uitkomen, schroom niet om de oplossing te insturen.

 

 1. Hij werd door David gedood (1. Sam. 17)
 2. Daar regeerde David zeven en een half jaar (2 S. 5)
 3. Een welvaren man (1 S. 25)
 4. Die etenswaren werden bij David gebracht (2 S.17)
 5. Saul liet David ‘opzoeken’(1S.23)
 6. Een plaats nabij Rama waar David naar toe vluchtte (1 S. 19)
 7. Vriend van David (2 S. 15)
 8. Ook hij hoorde de woorden ‘Handelt mij zachtkens met de jongeling’ (2 S. 18)
 9. Zijn hoofd werd bij David gebracht (2 S. 4)
 10. Deze koning leverde cederhout (2S. 5)
 11. Naam van een woestijn (1 S. 23)
 12. Daar vroeg David om vijf broden (1 S. 21)
 13. Bijnaam van Rimmon (2 S. 4)
 14. Uit die plaats kwam een wijze vrouw(zonder h,2 S. 4)
 15. Koning waar David naar toe vluchtte (1 S. 21)
 16. Die sneed David van de mantel af (laatste letter een b, 1 S. 24)
 17. Dat mocht Ahimaäz niet zijn (2 S. 18)
 18. Dat zag Ahimaäz (2 S. 18)
 19. Die bedreef David over Absalom (2 S. 19)
 20. David nam die van Sauls hoofeinde (1 S. 26)
 21. Hij wierp met stenen (2 S. 16)
 22. Davids opperofficier (2 S. 20)
 23. Hij bleef hangen aan de takken van een eik (2 S. 18)
 24. Dat ontbrak niet toen David over de Jordaan ging (2 S. 17)
 25. Daarin had David vijf stenen (2 S. 17)
 26. Het ……..de koning over zijn zoon (2 S. 19)
 27. Een lange man had er zes van (2 S. 21)
 28. van de vijanden en haters werd die vernield (2 S. 22)
 29. Gij …….tot mij met een zwaard (1S. 17)
 30. Van de morgen af tot de gezette …..toe (2 S. 24)
1G I 2 O 3
B 10 I 11 A A
H A
9 22 23 18 12
17 M 26 A 4
25 30 27 M 13 I
L 21 29 24 E
8 16 28
A L N G 19
A 20 5
C 15 14 H A
7 A 6

 

 

De oplossing met je naam en adres kan tot en met vrijdag 15 juni a.s. worden ingeleverd of ingestuurd naar onderstaand adres.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl