test

Vanuit de visie van de kerkenraad (wijk 2) vindt u in deze bibliotheek een aantal notities. Deze documenten zijn het resultaat van het gezamenlijk denken en spreken over thema’s die ons als kerkenraad bezig houden. Het betreft met name onderwerpen die betrekking hebben op thema’s die spelen in de hedendaagse kerkelijke gemeente en –  breder bezien, – de maatschappij. We proberen hierbij onder Gods leiding en met Zijn Woord als uitgangspunt tot overwegingen te komen die richting duidend zijn. 

Geen harde kaders of strikte besluitvorming. Dit in het besef dat elke situatie uniek is en dat steeds weer een grondige beschouwing nodig is om er in wijsheid mee om te kunnen gaan.