Kerkdiensten

Bij de Hervormde gemeente Oldebroek zijn elke zondag kerkdiensten. De kerkdiensten vinden plaats in de Maranathakerk ’t Loo en de Dorpskerk in Oldebroek. Iedereen is hartelijk welkom om deze diensten bij te wonen. De kerkdiensten zijn ook te volgen via

Jongerendienst

Jongerendienst Drie keer per jaar is er een kerkdienst in onze gemeente die speciaal is afgestemd voor de tieners en jongeren. Iedere jongerendienst staat in het teken van een thema en de eigen band ‘Tja 2.0’, werkt mee aan de

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.