Informatie m.b.t. de registratie van uw/jouw telefoonnummer en e-mailadres uitsluitend voor kerkelijke doeleinden en het verlenen van toestemming voor het vermelden van een huwelijksjubileum of ziekte in de kerkbode en het gebed in de kerkdienst.

 

1.Informatie m.b.t. de registratie van uw en jouw telefoonnummer en e-mailadres uitsluitend voor kerkelijke doeleinden
U/jij bent lid van onze Hervormde Gemeente. Om die reden zijn van u en jou persoonsgegevens geregistreerd in het ledenregistratiesysteem van de kerk.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt (onder andere door de predikant, pastoraal werker, kerkenraadslid en de ledenadministrateur) vanwege uw/jouw functioneren binnen onze Hervormde Gemeente en nimmer aan derden (zonder uw toestemming) verstrekt.
Nu merken we dat in het ledenregistratiesysteem van velen van u/jou geen (actueel) telefoonnummer staat genoteerd.
Dat zouden wij graag van u/jou willen ontvangen. Dat maakt het gemakkelijker voor bijvoorbeeld de predikant of ouderling om met u/jou contact op te nemen.
Omdat de e-mail inmiddels een veelgebruikt communicatiemiddel is, willen wij ook graag uw/jouw e-mailadres registreren.
Op deze wijze kunnen we elkaar ook beter bereiken.
Tevens kan het voor andere kerkelijke doeleinden – zoals bijvoorbeeld het versturen van een kerkelijke nieuwsbrief of toezeggingsformulier voor de aktie kerkbalans – tijd en kosten besparend zijn.

Het vorenstaande is overigens geheel vrijwillig.
U/jij bent tot niets verplicht.
We hopen uiteraard wel dat we uw/jouw actuele telefoonnummer en emailadres mogen ontvangen.
Dit maakt het functioneren van ons als Hervormde Gemeente namelijk een stuk gemakkelijker.

Uiteraard zal gezien de privacywetgeving (AVG) uw/jouw telefoonnummer en e-mailadres uitsluitend voor kerkelijke doeleinden worden gebruikt en niet (zonder toestemming) aan derden worden verstrekt.
Ook al denkt u dat uw/jouw telefoonnummer/e-mailadres wel bekend is bij de Hervormde Gemeente, toch vragen wij u/jou het huidige telefoonnummer/e-mailadres door te geven.

Naast uw vaste en mobiele telefoonnummer en e-mailadres wil de kerkenraad ook graag weten of u/jij toestemming verleend voor het vermelden van een huwelijksjubileum of ziekte in de kerkbode en het gebed in de kerkdienst.
Vanwege de AVG mag de kerkenraad ook dat niet zonder uw toestemming vermelden.

Na het gedeelte (hieronder) over het vermelden van een huwelijksjubileum of ziekte in de kerkbode en het gebed in de kerkdienst, kunt u lezen op welke wijze u het telefoonnummer/emailadres kunt doorgeven (eventueel) in combinatie met het verlenen van toestemming voor het vermelden van een huwelijksjubileum of ziekte.


2.Informatie m.b.t. vermelding van huwelijksjubileum/ziekte in de kerkbode en voorbede
Als Hervormde Gemeente Oldebroek willen wij graag met elkaar meeleven in voor- en tegenspoed.
Het is een goed gebruik om gemeenteleden die jubileren of ziek zijn te vermelden in de kerkbode.
Zo kunnen andere gemeenteleden met u meeleven.
Ook ziet de kerkenraad het als haar roeping om de gemeenteleden, zoals bij een jubileum of ziekte, in de kerkdienst op te dragen in het gebed.

Sinds de nieuwe privacywetgeving (AVG) van toepassing is, mogen wij uw/jouw naam, adres en de reden (het huwelijksjubileum of ziekte) niet zonder toestemming vermelden in de kerkbode.
Dit geldt eveneens voor het gebed in de kerkdienst.

Wanneer u/jij eenmalig toestemming verleend om een huwelijksjubileum of ziekte (vanwege het meeleven vanuit de gemeente) te mogen vermelden in de kerkbode en/of het gebed in de kerkdienst, kan de kerkenraad dit registreren in het ledenregistratiesysteem van de kerk.
De predikant of ouderling hoeft dan niet steeds om toestemming te vragen.
Uiteraard bent u/jij niet verplicht om toestemming te verlenen. Ook kunt u/jij – als u wel toestemming verleend – dit altijd weer intrekken.

 

Samengevat:

  1. Wilt u uw vaste en mobiele telefoonnummer en (evt) uw e-mailadres doorgeven? Het gaat dan om de contactgegevens waar de predikant of ouderling u/jou kan bereiken.
  2. Wilt u doorgeven of u wel of geen toestemming verleend om uw naam en adres te vermelden in geval van een huwelijksjubileum en of ziekte in (het gebed) in de kerkdienst en de kerkbode?

Wanneer u wel toestemming verleend kunt u desgewenst ook nog een onderscheid maken of uw gegevens enkel in de eigen kerkbode van de Hervormde Gemeente Oldebroek of (daarnaast) ook onder de berichten van de Hervormde Gemeente Oldebroek in de Veluwse Kerkbode opgenomen mogen worden.

 

Hoe geeft u uw gegevens door?

Er zijn twee mogelijkheden om uw/jouw telefoonnummer(s) en emailadres door te geven alsook het wel of niet verlenen van toestemming ingeval van een jubileum of ziekte:

  1. Het formulier dat u per email heeft ontvangen of aan het einde van de kerkdienst bij de uitgang heeft kunnen meenemen, kunt u het deponeren in de bus in de hal van de Dorpskerk en Maranathakerk of het “Open Huis”. Klik hier om het invulformulier te downloaden
  2. Door het formulier te scannen en per e-mail toe te sturen aan de scriba: Scribawijk1@hervormdoldebroek.nl

 

Het vorenstaande ziet op alle gemeenteleden van 18 jaar of ouder.
Bent u/jij 18 jaar of ouder? Dan zijn de hiervoor genoemde vragen voor u/jou voor jou bestemd.

 

Alvast heel hartelijk dank!

 

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad van wijk 1