Oud ijzer actie

Allereest hartelijk dank voor uw verzamelende inzet!
U, met elkaar maakt het mogelijk dat er nog steeds containers gevuld worden.
Het geld heeft al voor verschillende doelen ingezet mogen worden:
‘het opknappen van de duif, gemeente dag en de clubs’.
Zoals u hoort, verloopt de inzameling met succes.
Met uw hulp zetten we dit graag voort.

Hieronder even kort wat wel/niet in de container

Wel inleveren:
– Pannen, blikken, deksels, bier dopjes, wasmachines, radiatoren en nog veel meer.
Niet inleveren:
– Koelkasten, chips zakken, materiaal wat merendeel plastic is.

Edelmetalen
:
koper, zink, lood aluminium mogen naast de container gelegd worden, deze worden apart ingeleverd.
Wanneer voorwerpen merendeels plastic zijn, vragen wij u het plastic wanneer mogelijk te verwijderen.
I.v.m. dat de totale kilo prijs dan erg naar beneden gaat. Dit is dan net jammer.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Tot slot

De container staat nog steeds aan de Hogenbrinkweg 7B. Brendan ten Hove (06-41787891)
Bent u zelf niet in de gelegenheid bent het oude ijzer te brengen?
Neem dan contact op met: Klaas Visch (06-13472532)