DOPEN

Fijn dat jullie erover nadenken om jullie kindje te laten dopen. Door het jaar heen organiseren we meerdere doopdiensten in de Dorpskerk. Een doopdienst is een bijzondere dienst met een veelzeggende betekenis. (Jonge) kinderen ontvangen de belofte van God. Op deze pagina vertellen we graag meer over de Heilige Doop.

Algemene regel

De algemene regel is we kinderen dopen die geboren zijn uit een huwelijk tussen man en vrouw. Hiermee willen we als kerkenraad accentueren dat er een nauwe samenhang is tussen het huwelijk en de doop.

Eventuele uitzondering

We willen pro-actief het gesprek aangaan met stellen die een andere relatievorm dan het huwelijk zijn aangegaan. Dat kan bij het moment van de doopaanvraag, maar liever nog voordat een kind geboren is. Met hen zal een gesprek gevoerd worden door de wijkpredikant en de wijkouderling. Tijdens het gesprek willen we verder ingaan op de betekenis van het huwelijk, op welke manier zij in het geloof staan en wat de kerkgang  voor hen betekent. Na het gesprek zal de kerkenraad op de hoogte worden gebracht of voor deze ouders een uitzondering gemaakt kan worden gemaakt.

De doopzitting

De doopzitting of het doopgesprek vindt gewoonlijk plaats op de maandagavond voorafgaand aan de doopdienst. De plaats en tijd wordt door de predikant bekend gemaakt, in het kerkblad vermeldt of door middel van afkondiging in de wijkgemeente. Tijdens deze bijeenkomst praten de doopouders samen met de wijkpredikant over de betekenis van de doop en over de gang van zaken tijdens de doopdienst.

De (voorlopige) planning van de doopdiensten is als volgt: zondag 13 november – zondag 22 januari ’23- zondag 23 april ’23 . De data worden ook vermeld in Hervormd Oldebroek of in de weekbrief

Aanmelden

Ouders die hun zoon of dochter willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad (scribawijk2@hervormdoldebroek.nl). Ook is het gebruikelijk om de wijkpredikant (en/of ouderling) over de geboorte te informeren. Dat kan heel eenvoudig: het sturen van een geboortekaartje is al voldoende.